Omvang van gewasfisiologie in landbou en tuinbou

Omvang van gewasfisiologie in landbou en tuinbouWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Omvang van gewasfisiologie in landbou en tuinbou

=====================================================

Produsente en ander produsente van voedsel en ander landbouprodukte poog om in die behoeftes van beide verbruikers en diere te voorsien. ’n Verskeidenheid stimuli, beide bioties en abioties, werk om plantegroei aan te dryf, wat uiteindelik hoë opbrengste tot gevolg het. In die praktyk was hierdie stimuli baie moeilik om vooraf ten volle te voorspel. In plaas daarvan is hulle afgelei uit die ervarings van die produsent of ander produsent oor tyd. Vandag word baie parameters akkuraat gemeet in eksperimente en gemodelleer deur rekenaargebaseerde simulasie van gewasgroei. Ons kan nou akkurate voorspellings maak van hoe en wanneer plante op veranderende toestande sal reageer.

Aan die ander kant is daar sommige gewasse waar een doelwit is om ekonomiese opbrengs te maksimeer, sonder inagneming van ander faktore as die fisiese eienskappe van die gewas. Vir hierdie gewasse speel abiotiese faktore soos siektes, grondvoedingstowwe, waterstres en temperatuur 'n belangrike rol, asook interaksies met die gewas se reaksie op die abiotiese spanning. Vir die doeleindes van hierdie Oorsig klassifiseer ons gewasse op hierdie manier, en beskou dit as 'n duidelike subkategorie van "groen" gewasse, soos gedefinieer deur Andersen et al. ([@B1]). Ons klassifiseer gewasse verder in hierdie Oorsig in dié wat landbouprodukte produseer (bv. voedsel, vesel, dwelms), en dié wat ontplooi word as "stedelike boerdery," verbouing van produkte vir die plaaslike area se mark, wat nie internasionaal geboer of verkoop word nie.

Vanuit 'n globale perspektief is byna die hele wêreld se bevolking afhanklik van die verbouing van gewasse en ander groen plante om in hul voedingsbehoeftes te voorsien. Die menslike samelewing is een van die twee sleuteldrywers vir die opbou van kennis oor die vele eienskappe wat gewasfisiologie en genetika kenmerk. Oor die afgelope 25 jaar het wêreldwye pogings, aan die kant van die internasionale wetenskaplike gemeenskap, gelei tot 'n groot stapsgewyse toename in die hoeveelheid data wat beskikbaar is om die modelle te ontwikkel wat gewasgroei en plantreaksies op verskeie stimuli voorspel en moduleer. beklemtoon, en dit begin toegepas word op gewasteeltprogramme. Verbeterde begrip van gewasfisiologie het gelei tot die verhoging van die persentasie geneties gemodifiseerde (GM) gewasse wat vandag verbou word (60% van die wêreld se totaal) en tot die ontwikkeling van nuwe gewasvariëteite en variëteite van verbeterde eienskappe (Ayres et al., [@B2) ]). Soos opgemerk in die inleiding tot hierdie oorsig, is daar 'n werklike behoefte om voort te gaan om die omvang van kennis en begrip van gewasfisiologie en genetika uit te bou (Jackson, [@B8]), deur 'n begrip van gewasgenetika en teling te verskaf, asook biotiese interaksies.

Die uiteindelike doel van gewasfisiologie is om plante te ontwikkel met hoë biomassa, hoë nutriëntinhoud en verminderde koolstofvrystellings. Enige sodanige ontwikkeling van plante is die resultaat van interaksies van gene met die omgewing, met die uitsondering van die effek van mutasies, wat nie geneties gedrewe is nie. Gevolglik is 'n begrip van die fisiologie van 'n bepaalde gewas afgelei uit die begrip van die gewas se genetika, die identifisering van die sleutelgene wat biomassa-akkumulasie aandryf, tesame met hul interaksie-effekte met die omgewing.

Die eerste stap in die uitbreiding van die omvang van gewasfisiologie is om uit te reik na gewasnavorsers wat nie gewasverwante navorsing binne die akademiese gemeenskap bestudeer of onderneem het nie. Nog 'n stap is om die privaatsektor te betrek by eksperimentele studies van gewasverwante areas van fisiologie. Dit sal wysiging van die onderrig van wetenskapprogramme vereis sodat al die studente werk doen wat verband hou met die studie van gewasplante. Laastens is dit noodsaaklik dat akademiese instellings die standaard van hul wetenskaplike uitsette verhoog deur die ontwikkeling van gewasse te ondersteun wat ons in staat stel om die interaksies tussen gewasse en hul omgewing te verstaan.

Om hierdie drie doelwitte te ondersteun, word 'n tweejaarlikse vergadering van gewasnavorsers, bestaande uit aktiewe wetenskaplikes wat op die gebied van gewasfisiologie werk, in Brisbane, Australië (CropResearchAustralia, [www.crore.org.au](www.crore.org.au) gehou )). Hierdie vergadering het plaasgevind sedert die vroeë 1980's, toe slegs wetenskaplikes van die Verenigde State teenwoordig was, en dit het elke 2 jaar in getal toegeneem. Sedert 2010 het die omvang van die vergadering meer wetenskaplikes ingesluit van lande waar gewasnavorsing onderverteenwoordig is in die akademiese gemeenskap. Dit is oor die algemeen wetenskaplikes van lande wat groot gewasverbouingstreke is, wat dalk nie kan bywoon as die vergadering op 'n ander plek was nie. In 2011 het hierdie vergadering 'n bywoning van 224 gewaswetenskaplikes gehad, hoofsaaklik van Australië, die Verenigde State, Europa en Oos-Asië, wat 'n verskeidenheid gewasse dek, insluitend graan, groente, vrugte, veselgewasse, oliesade, voerkorrels, weidingsgrasse , peulgewasse en boomgewasse.

Nog 'n tweejaarlikse vergadering van wetenskaplikes, die European Crop Science Society (CES) Conference, vind plaas in Brussel, België, en lok meer as 1000 gewaswetenskaplikes van beide die industrie en die akademie. By albei vergaderings word nuwe gewasnavorsingsresultate gerapporteer en bespreek. Die gewasfisiologie-area binne die Europese gemeenskap het nou die vlak bereik van 'n volledig toegewyde sessie, as "Die Europese Gewaswetenskapvereniging se Spesiale Belanggroep oor Plantfisiologie," wat op dieselfde wyse funksioneer as die toegewyde sessie vir ander sleutelareas van plant biologie.

Die huidige oorsig sal 'n paar sleutelnavorsingsareas opsom en interpreteer waar gewasfisiologie in die toekoms belangrike dryfvere was en sal wees. Die onderwerp van abiotiese stres is gekies omdat dit die uitwerking van water-, temperatuur- en voedingstoftekorte insluit. Daarbenewens is klimaatsverandering en gevolglike impak op plantstresreaksies ook belangrik. Ons begin deur die konsep van plantstres-toleransie te bespreek. Dan beskryf ons die impak van toenemende getalle GM-gewasse en die vermoë om die impak van hierdie nuwe tegnologie op gewasfisiologie te modelleer. Ons bespreek die interaksie van plantstres-toleransie met ander fisiologiese eienskappe, en die rol van "omics" in die verstaan ​​van gewasfisiologie. Ons sluit af met 'n opsomming van plantstres-toleransie-navorsing.

Plantstresverdraagsaamheid: wat is dit en hoe ontwikkel dit?

===========================================================

Verdraagsaamheid is die vermoë van 'n plant om te oorleef, of die vermoë van 'n plant om blootstelling aan 'n abiotiese of biotiese stres te oorleef. In plante definieer ons stresverdraagsaamheid in die konteks van (i) waterbeskikbaarheid, wat effekte op waterabsorpsie, vervoer en gebruik insluit, en (ii) voedingstoftekorte (bv. stikstof, fosfor,


Kyk die video: Intello aanplantings by Benco Boerdery